CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Artikel 22. Het inwinnen van inlichtingen

 

De personeelsleden van de bevoegde instantie kunnen inlichtingen vorderen van iedere persoon die betrokken is bij of kennis heeft of kan hebben van de feiten die worden gecontroleerd.

 

 

Inlichtingen

Inlichtingen zijn alle vormen van mededelingen, verklaringen en toelichtingen die een bijdrage kunnen leveren om te controleren of de erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap of het bestuur van de eredienst voldoet aan de verplichtingen opgenomen in artikel 18 (MvT, p. 55).

Uitbreiding personen

De inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. Noch de kennisgraad, noch de betrokkenheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden bepaald (zie E.Art. 26).

 

 

 

PDW 03.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar E.Art. 21

Home

Naar E.Art. 23