CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

AANDACHTSPUNTEN  BUDGETWIJZIGING 2010 CKB GENT STAD

 

Vooraleer de budgetwijziging 2010 in te dienen misschien extra aandacht geven aan het cijfermateriaal in het budget 2010.

De nieuwe tarieven van het bisdom hebben voornamelijk gevolgen op de totale som van de prestatievergoedingen voor organisten.

Maar er zijn nog gewijzigde tarieven, misschien minder doorslaggevend, maar toch het bekijken waard.

Zeker na te kijken de gebudgetteerde totalen op:

·       MAR 2051 =  “Prestatievergoedingen” - organist

Gelieve na te kijken of het gebudgetteerde bedrag voldoende is en beantwoordt aan de nieuwe tarieven volgens de richtlijnen van het bisdom.

·       MAR 2101 = Nutsvoorzieningen - verwarming

Gezien het strenge winterweer de eindfactuur van 2009 afwachten en een evaluatie maken van de reeds gemaakte kosten in 2010 ten opzichte van het budget.

 

Gelieve er rekening mee te houden om chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten :

 

1.     Rekening 2009 afwerken en afsluiten

2.     Budgetwijziging 2010 afwerken en afsluiten

3.     Budget 2011 opmaken

-----------------------------