INDIENING REKENING   2019

 

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

30.11.2019

 

De rekening 2019 wordt  DIGITAAL ingediend bij het Centraal Kerkbestuur via ReligioPoint. bij voorkeur tegen 1 FEBRUARI 2019.

 

HOE  EN WELKE DOCUMENTEN

 

A. IN RELIGIOSOFT

In het jaarrekeningscherm ‘Boekhouddossier/Jaarrekening) eerst bij de rekening de status invullen  (=datum) en bevestigen.

In hetzelfde scherm vindt u links de verplichte in te dienen documenten :

 

 

 

Alle documenten aanvinken.

 

Naast deze rapporten die u kan opvragen via het jaarrekeningscherm zijn er nog 2 andere documenten die verplicht mee ingediend worden en die in ReligioSoft op een andere plaats opgehaald worden:

-           de investeringsfiches (indien opgemaakt)

-           interne kredietaanpassingen (indien opgemaakt) (Let op: datum moet ingevuld zijn opdat deze wordt mee doorgestuurd naar ReligioPoint!) 

Na het inladen van deze verplichte stukken in ReligioSoft alles sturen via PUSH naar ReligioPoint

 

 

B. IN RELIGIOPOINT

 

In ReligioPoint worden aan bovengenoemde stukken de volgende bijlagen toegevoegd: 

-                    Aanvullende nota – extra informatie om de jaarrekening toe te lichten

 En via scan:

-         uittreksels van alle rekeningen  per 31 december

-         Bij verdiscontering alle uittreksels

-         Uittreksels privaat patrimonium rekeningen per 31 december

-         Kopie van belastingen op niet bebouwde percelen en/of leegstand

-         Loonstaten

-         Kopie van rekening van telefonie (tel/internet)

 

De jaarrekening 2019 is nu compleet (met alle verplichte boekhoudkundige stukken uit ReligioSoft en de verplichte bewijsstukken ingeladen in ReligioPoint).

De penningmeester, voorzitter en secretaris kunnen nu digitaal ondertekenen.

Na deze ondertekening komen automatisch deze documenten terecht bij het CKB.

 

CKB maakt een bundel aan van de ontvangen rekeningen 2019 met aangehechte documenten.

Deze bundel met rekeningen 2019 ontvangen van verschillende kerkfabrieken wordt dan via het ReligioPoint systeem doorgestuurd naar  de verschillende overheidsinstanties.