Gent, 14 februari 2022

 

Beste collega’s,

 

Na bijna 2 jaar Covid-19-pandemie, worden de beperkende maatregelen grotendeels opgeheven.

Voorzichtigheid blijft echter geboden, totdat het nieuwe normaal, het werkelijke normaal geworden is.

Op decretaal vlak is een nieuw decreet aangenomen op 22 oktober 2021, dat in voege gegaan is op 16 november 2021 en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2021. Door deze publicatie wordt het tegenstelbaar aan derden vanaf deze datum.

Het nieuwe Erkenningsdecreet van plaatselijke geloofsgemeenschappen van 20.10.2021 gaat uitgebreid in op de erkenningsvoorwaarden die aan een plaatselijke geloofsgemeenschap worden opgelegd. Het kan hier in extenso geraadpleegd worden. Een uitleggende commentaar is in voorbereiding.

De overeenstemmende afdeling in het Eredienstendecreet van 07 mei 2004, Afdeling 1/1. – Wijziging van erkenningen, met de artikelen 4/1 tot en met 4/11 worden opgeheven.

 

Nog een prettige dag.

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31