Gent, 31 mei 2010

 

 

 

Geachte Leden van de Kerkraad

 

Hieronder enkele raadgevingen in verband met het budget 2011.

 

Het is zeer belangrijk dat de chronologie voor alle documenten wordt gevolgd,

 

De rekening 2009 is afgewerkt. De cijfers zitten in het Religiosoft-systeem.

 

Aan de budgetwijziging 2010 wordt de laatste hand gelegd zodat de cijfers eveneens in het Religiosoft-systeem worden opgenomen.

 

En nu kan gestart worden met het invullen van het  BUDGET 2011.

Bij de opmaak van het Budget 2011 wordt rekening gehouden met de afspraken die U gestuurd werden begin dit jaar.

 

a.                  BUDGET ZONDER VERHOGING TOELAGEN

Zelfs indien het BUDGET 2011 wordt opgemaakt zonder verhoging van de toelagen in vergelijking met het meerjarenplan, dan MOET nog steeds een GEACTUALISEERD MEERJARENPLAN meegestuurd worden (dit wordt in Religiosoft automatisch opgemaakt). Verschillende elementen komen automatisch naar voor:

1.      De door de provinciegouverneur goedgekeurde cijfers van de rekening 2008;

2.      De door de kerkraad ingediende cijfers van de rekening 2009 (nog niet goedgekeurd door de provinciegouverneur);

3.      Goedkeurde cijfers van het budget 2010;

4.      De eventuele aanpassingen aan het budget 2010;

5.      De MJP cijfers voor het boekjaar 2011 en volgende.

 

Aantal in te dienen exemplaren : 4, namelijk 1 CKB ; 1 bisdom; 2 stad Gent

BUDGET 2011 (toelagen niet verhoogd) + GEACTUALISEERD MEERJARENPLAN

 

 

b.                  BUDGET MET VERHOGING TOELAGEN

 

Indien echter in het BUDGET 2011 de grenzen van het MJP worden overschreden (hogere exploitatietoelage, extra investeringen…), dan moet het budget gepaard gaan met een  MEERJARENPLANWIJZIGING. In dat geval moet de actualisering niet meer bijgevoegd worden, want ze wordt automatisch opgenomen in de gewijzigde bedragen.

Aantal in te dienen exemplaren : 5, namelijk 1 CKB ; 1 bisdom; 2 stad Gent; 1 provinciegouverneur

BUDGET 2011 (toelagen verhoogd) + MEERJARENPLANWIJZIGING  

 

Zie eveneens het infodossier “actualisering & wijziging MJP” van Religiosoft op http://resources.vandenbroele.be/Uitgeverij/religiosoft/infodossieractualiseringenwijzigingmeerjarenplan.pdf

 

TOT woensdag 9 juni 2010 vanaf 19 uur in de Oude Abdij van Drongen.

 

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09/223.80.31

0475.980.904