CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Afbeelding vlag van Gent

Stad Gent

Kabinet schepen van FinanciŽn, Facility Management en Sport
Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 50
Fax: 09 266 50 69
E-mail:
schepen.peeters@gent.be

 

Vlag provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Algemene diensten

In eerste lijn ziet de toezichthoudende overheid toe op de correcte samenstelling van de bestuursorganen n.a.v. verkiezingen of aanstelling. Daarnaast kan de uitvoerbaarheid van de beslissingen van de bestuursorganen in sommige gevallen geschorst worden.
Ook krijgen de eredienstbesturen op hun vraag advies over de interpretatie van de toepasselijke regelgeving; hierover is ook vorming voorzien.

Dienst Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen (Vlaamse overheid)

Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

tel. 09 267 83 72

tania.janssens@oost-vlaanderen.be

 

Inventaris kerkelijke roerende goederen

Het artikel 35 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten verplicht de kerkbesturen een inventaris op te maken van de kerkelijke roerende goederen. Het provinciebestuur zorgt voor begeleiding (waaronder digitalisering) bij het opmaken of het actualiseren van de kerkinventarissen.

Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium

PAC Het Zuid

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

tel. 09 267 72 18

livia.snauwaert@oost-vlaanderen.be

 

 

Bisdom Gent

Dienst kerkfabrieken

Biezekapelstraat 4
9000 Gent
tel. 09/235.78.40

- vicaris Joris De Jonghe, 09/235.78.40, voor mail: klik hier.
- adjunct Joram Claeyssens, 09/235.78.41, voor
mail: klik hier.
- adjunct Fernand Criel, 09/235.78.42, voor
mail: klik hier.

- Frans Menschaert [mailto:frans.menschaert@kerknet.be]

- zie ook de rubriek Kerkfabrieken op de algemene pagina's van deze site. U vindt er o.a. de tekst van het decreet op de kerkfabrieken, een vademecum en standaardformulieren.

 

Top

© PťDťWť 01.2009. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.