http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/6/foto_1265104881.jpg

 

Kerkfabrieken
Hoofdkerkstraat 3
9000 Gent
tel. 09/235.78.40

www.kerknet.be/bisdomgent

 

 

7. Vergoeding van organisten zonder vast dienstverband en vervangingen

7.1   Vergoeding van de organist zonder vast dienstverband.

 

7.1.1        De vergoeding van een gelegenheidsorganist bedraagt voor:

Huwelijk en Uitvaart

Bijzondere Dienst

Zondagsmis

Weekdagmis

34

30

20

10

 

7.1.2        In geval van huwelijk of uitvaart of bijzondere dienst wordt de gelegenheidsorganist betaald door de parochie. In de overige gevallen komt de vergoeding ten laste van de kerkfabriek.

 

7.2   Vervanging van de organist in vast dienstverband.

 

7.2.1        Moet de organist in vast dienstverband vervangen worden bij ziekte of wettelijk verlof dan komt de vervangingsvergoeding ten laste van de parochie in het geval van huwelijk, uitvaart of bijzondere dienst en ten laste van de kerkfabriek in geval van de overige diensten.

 

7.2.2        Laat de organist in vast dienstverband zich vervangen om persoonlijke redenen (andere dan ziekte en wettelijk verlof) dan moet hij zelf een plaatsvervanger zoeken en vergoeden.

 

Commentaar vicaris De Jonghe

 

5. Organisten zonder vast dienstverband en vervanging van organist

5.1   De vergoeding werd verhoogd.

Voor huwelijk, uitvaart en bijzondere dienst komt vergoeding van wat de gelovigen hebben betaald en gaat ze via de transitrekening naar de gelegenheidsorganist.

 

5.2   Missen (zondag en weekdag): de vergoeding blijft ten laste van de kerkfabriek.