Gent, 01 april 2015

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

Pasen komt dit jaar verrassend vroeg. Maar iedereen heeft hard gewerkt en geprobeerd om tijdig de jaarrekeningen 2014 in te dienen.

 

Het CKB Gent Stad heeft de jaarrekeningen nagezien en overhandigd aan Stad Gent. Willem Remue heeft de rekeningen gecontroleerd en groen licht gegeven om 19 van de 23 rekeningen door te sturen naar BZ Vlaanderen en naar het Bisdom. 

 

Een dikke proficiat aan de penningmeesters.

 

Nu kunnen de budgetwijzigingen 2015 opgestart worden om daarna met volle moed het Budget 2016 in te vullen. De nodige instructies worden binnenkort per e-mail toegestuurd.

 

De diensten van Stad Gent en wijzelf stellen met grote tevredenheid vast dat bijna alle kerkfabrieken gestart zijn met ReligioPoint.

 

De leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad danken jullie voor de prettige samenwerking en wensen iedereen een Zalig Paasfeest toe.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 / 980 904