Gent, 01 mei 2014

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

De verkiezing van de grote helft van de kerkraden is achter de rug en de kerkraden zijn opnieuw samengesteld en geïnstalleerd. Proficiat aan iedereen die als lid van de kerkraad zich ten dienste wil stellen van de kerkgemeenschap van hun parochie.

 

Een welgemeende dank aan de leden die niet opnieuw verkozen zijn. Uw voortdurende inzet tijdens de voorbije jaren, maakt het mogelijk dat uw opvolger in alle sereniteit uw mandaat kan voortzetten.

 

Maar na de installatie van de vernieuwde kerkraden volgt de verkiezing van de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad is immers ook ontslagnemend en aan vernieuwing toe (Decreet, art. 27, 1ste alinea – www.ckbgentstad.be).

 

Daarom wordt op

 

dinsdag 17 juni 2014 om 20 u 00 in het parochiehuis van de St.-Paulusparochie (Patijntjestraat 27 te Gent; er is parkeergelegenheid in de nabije St.-Paulusschool) een verkiezing georganiseerd.

 

Op deze bijeenkomst worden 6 afgevaardigden verkozen voor het centraal kerkbestuur Gent Stad (zie Decreet, art. 26 - www.ckbgentstad.be).

 

Alle verkozen leden van de 23 kerkraden worden ten stelligste verwacht.

 

Het is decretaal bepaald dat op de 1ste verkiezingsdag de meerderheid van de stemgerechtigde kerkraadleden moet aanwezig zijn. Indien niet, dan moet een 2de verkiezingsdag georganiseerd worden. Het is wenselijk dat de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad door zoveel mogelijk kerkraadleden worden verkozen.

 

Op deze belangrijke avond nodigen wij ook graag de pastoors uit. Alhoewel niet stemgerechtigd, is hun aanwezigheid een stimulans en een blijk van waardering voor hun kerkraadleden. Daarenboven is de verkiezingsavond een ontmoetingsmoment voor alle leden van alle kerkraden.

 

Kandidaturen kunnen per mail ingediend worden ten laatste op 13 juni 2014 bij Flor Brondeel,

bisschoppelijke vertegenwoordiger voor het Centraal Kerkbestuur Gent Stad, flor.brondeel@skynet.be

 

De leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad danken iedereen voor de constructieve en aangename samenwerking gedurende de voorbije jaren. Uw belangstelling, uw vraagstelling, uw blijken van waardering waren voor ons een grote steun.

 

Tot na de verkiezing. Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

Josiane Vanglabeke,

secretaris