Gent, 05 december 2016

 

 

Goede vriendenleden van de kerkraad,

 

Op 23 november 2016 werden de nieuwe verworvenheden van ReligioPoint en ReligioSoft uitgebreid gepresenteerd. Nieuwe technieken of methodes mogen ons niet afschrikken. In tegendeel, ze helpen ons om onze taak nog beter te vervullen.

Het digitaal ondertekenen heeft nog weinig geheimen. Het doorsturen van documenten en berichten naar de overheidsinstanties kwam uitgebreid aan bod.

Een geheugensteuntje is altijd welkom. In de powerpointpresentatie onder nr. 5 Presentaties en Schemata, wordt de papierstroom naar de overheidsinstanties heropgenomen.

Tijdens deze advent- en eindejaarperiode moeten de penningmeesters de Jaarrekening en de Financiële nota's voorbereiden, het Meerjarenplan bijsturen, de Investeringsfiches bijwerken, de Budgetten ramen en waar nodig Budgetwijzigingen voorzien.

Let op! het boekjaar sluit onverbiddelijk op 31.12.2016 af. Betaal nu nog snel alle uitstaande rekeningen, dan kom je niet in de miserie bij het boeken van deze betalingen voor het eindejaar.

De leden van het CKB Gent Stad wensen aan alle leden van de kerkfabrieken en aan hun geliefden een Zalig Hoogfeest van Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar 2017. Laten we een goed voornemen maken: "We zullen geduld met elkaar en voor elkaar hebben".

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen de CKB's van Gent alle leden van alle kerkfabrieken uit op een gezellig samenzijn. Deze samenkomst wordt door het CKB Gent Stad georganiseerd op………………… in de Sint-Jakobskerk. Je ontvangt nog een specifieke uitnodiging.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904