Gent, 08/04/2014

 

 

Beste Penningmeesters,

 

 

De tijd vliegt.

 

De afwerking van de Beheersrekening 2013 is nog maar pas ten einde of we moeten reeds denken aan het Budget 2015. Het CKB Gent Stad verwacht het Budget 2015 vr 30 juni 2014!

 

Maar opgepast! Vooraleer we het Budget 2015 kunnen opmaken, moeten we eerst en vooral denken aan de eventuele extra toelagen die we nodig hebben in de loop van het jaar 2014.

 

De Budgetwijziging 2014 gaat altijd de opmaak van het Budget 2015 vooraf.

Indien u  zou willen aanspraak maken op zeer korte termijn op verhoogde toelagen, dan moet de Budgetwijziging 2014 ons bereiken vr 30 april 2014!

 

Er zijn gemeenteraadszittingen voorzien op 26 en 27 mei, en op 23 en 24 juni 2014. De ingediende budgetwijzigingen zullen ter gelegenheid van deze zittingen behandeld worden. Indien niet, dan halen de goedkeuringen de zomervakantie niet.

 

De budgetwijziging 2014 mag nog ingediend worden tot 15 september 2014, maar dan wordt de goedkeuring ervan slechts behandeld ter gelegenheid van de gemeenteraadzitting van 20 en 21 oktober 2014.

 

Het spreekt voor zichzelf dat indien er een hogere toelage gevraagd wordt dan deze voorzien in het MeerJarenPlan, dat er ook een MJP-wijziging moet worden opgesteld.

 

Wij zijn altijd bereid om een helpende hand te bieden en om aanvullende informatie te verstrekken wanneer dit gewenst zou zijn.

 

Nog een prettige dag en groetjes,