Gent, 17 augustus 2016

 

 

Beste collega’s,

 

GOED NIEUWS: de kogel is door de kerk… Gedaan met de papieren rompslomp, tenminste als je kiest om digitaal te gaan!

 

De Vlaamse Regering heeft op 13.05.2016 een Besluit uitgevaardigd dat toelaat om alle communicatie digitaal te laten verlopen. Dit besluit werd op 01.07.2016 in het Staatsblad gepubliceerd en is vanaf 11.07.2016 in werking getreden. Dit besluit kan hier geraadpleegd worden.

 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Erediensten, heeft bevestigd dat ReligioPoint aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid, voldoet. Deze publicatie kan hier geraadpleegd worden.

 

De notulen ingeladen in ReligioPoint die digitaal ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris bereiken automatisch het bisdom, de stad Gent, het CKB en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur – afdeling Oost-Vlaanderen (provincie). De notulen komen terecht bij mevrouw Brigitte Cornil.

 

De financiële documenten, zoals budgetten, budgetwijzigingen, meerjarenplannen, meerjarenplanwijzigingen en rekeningen die ingeladen zijn in ReligioPoint en die door de verantwoordelijken digitaal ondertekend zijn, bereiken eveneens automatisch de volgende correspondenten: het bisdom, de stad Gent, het CKB en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur – afdeling Oost-Vlaanderen (provincie).

 

Deze documenten worden opgevolgd door een team bestaande uit Joris Bastiaen, Maria De Coster en Koen Ghellynck.

 

De digitale documenten worden op dezelfde wijze, als de papieren documenten bewaard en gearchiveerd. Aanwijzingen in dit verband worden later uitgebreid meegedeeld.

 

De kerkfabrieken die niet digitaal gaan, blijven verder werken zoals in het verleden en sturen hun papieren versies in voldoende exemplaren op.

 

Steeds tot uw dienst.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904