Gent, 18/04/2014

 

 

Beste voorzitters en penningmeesters,

 

 

We herinneren er u aan dat het Budget 2015 ingewacht wordt. Gelieve voldoende exemplaren door te sturen naar het CKB Gent Stad vr 30 juni 2014!

 

Maar opgepast! Vooraleer we het Budget 2015 kunnen opmaken, moeten we eerst en vooral denken aan de eventuele extra toelagen die we nodig hebben in de loop van het jaar 2014.

 

De Budgetwijziging 2014 gaat altijd de opmaak van het Budget 2015 vooraf. Deze Budgetwijziging 2014 moet ons bereiken vr 30 april 2014!

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen heeft een omzendbrief 2014/2 opgesteld in verband met de aanvragen voor subsidies voor niet beschermde kerken.

Deze omzendbrief kan hier geraadpleegd worden.

 

Op haar beurt heeft Erfgoed Vlaanderen een nieuw typebestek opgesteld dat de subsidieaanvragen voor werken aan beschermde kerken moet vereenvoudigen.

Dit bestek kan hier geraadpleegd worden.

 

Wat de functie van penningmeester aangaat, wordt verwezen naar de begeleidende teksten ter hoogte van artikel 56 van het Decreet.

Indien een nieuwe penningmeester wordt aangesteld, dan moet principieel door de oude penningmeester een eindrekening worden opgesteld op de dag dat zijn functie eindigt.

 

 

Vreugdevolle Paasgroeten,