Gent, 18/04/2016

 

Beste collega’s,

 

We zijn al midden april 2016. Het opstellen van de Budgetwijzigingen 2016 met eventuele Meerjarenplanwijzigingen zijn ofwel al gebeurd, ofwel zullen ze definitief afgerond worden.

 

Binnenkort komt het Budget 2017 aan de beurt.

 

Zoals al in de loop van de maand maart werd medegedeeld, maakten wij afspraken met het bisdom en met de stad Gent over

 

*      de overlegprocedures over het ingebrachte cijfermateriaal;

*      de werkwijze om de Budgetwijzigingen en de Budgetten in ReligioSoft in te voeren;

*      het digitaal ondertekenen van de ingevoerde E-documenten.

 

 

De werkwijze en de te respecteren tijdslijn werd ondertussen aan iedereen per e-mail toegestuurd. Op onze website kunt u ze vinden onder Punt 1 “Instructies”, hoofdstuk “Budget”.

 

Wat het Budget 2017 aangaat, werden de financiële afspraken al officieus per e-mail toegestuurd.

 

Stad Gent heeft ondertussen de financiële afspraken geofficialiseerd. Deze ondertekende versie vindt u terug onder Punt 1 “Instructies”, hoofdstuk “Financiële afspraken Stad Gent”.

 

Niet iedereen is even goed vertrouwd met

 

*      het gebruik van digitale documenten;

*      de overdracht van gegevens uit ReligioSoft naar ReligioPoint,

*      het digitaal ondertekenen van E-documenten.

 

Indien een meer uitgebreide uitleg nodig is, dan zal het CKB Gent Stad, in overleg met de diensten van ReligioSoft en ReligioPoint, graag helpen.

 

Succes,

 

Josiane Vanglabeke,

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475/980904

09/223.80.31