Gent, 19 december 2013

 

 

Beste vrienden van de kerkraad,

 

 

2014 komt naderbij en zal voor sommige besturen structurele veranderingen met zich meebrengen.

 

2014 is ook een verkiezingsjaar. De kerkraden worden gedeeltelijk en het centraal kerkbestuur wordt volledig vernieuwd.

 

Dit dubbel vooruitzicht mag ons niet afschrikken. Integendeel het moet veeleer een bevestiging van ons streven zijn om vol goede wil met elkaar en voor elkaar te werken.

 

De leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad hebben steeds met volle overtuiging geprobeerd om jullie te helpen en te ondersteunen. Wij danken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad nodigt jullie uit om samen te toosten op het nieuwe jaar. Wij heten jullie graag welkom op

 

dinsdag 4 februari 2014 om 19 u 30

in de RAADZAAL van het PROVINCIEHUIS

Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

 

Gastspreker is Geert Bourgeois, Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Gelieve uw aanwezigheid vr 20 januari 2014 per mail te bevestigen.

EEN ZALIG kerstfeest

EEN SPETTEREND EN VREUGDEVOL 2014

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904