CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Nieuwsbrief 2013/01

Gent, 15 januari 2013

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

De financiële (bank)rekeningen worden of zijn afgesloten. Het werkjaar 2012 is (definitief) ten einde.

De accountantshandelingen van de penningmeester zijn aangevat of reeds afgesloten. De jaarrekening 2012

kan / moet nu ingediend worden.

 

Stad Gent vraagt om de indiening van de jaarrekening 2012 bij het CKB voor 15.02.2013.

Mogen wij U vriendelijk verzoeken deze termijn te respecteren.

Vijf (5) ondertekende exemplaren met telkens de bijlagen worden verwacht.

Voor aanwijzingen bij de opmaak en de indiening van de jaarrekening kan "punt 1. Instructies / Jaarrekening 2012" geraadpleegd worden.

 

Sinds 01.01.2013 is het vernieuwde Decreet van kracht. De meeste spelregels zijn gelijk gebleven, maar hier en daar is toch een artikel aangepast.

 

Het vernieuwde Decreet vind je terug onder "punt 8. Het nieuwe Decreet". Per artikel wordt het vernieuwde Decreet besproken.

 

Aan "punt 9. Het nieuwe Decreet, zoeken" is een zoektabel gekoppeld. Alfabetisch worden de verschillende termen opgelijst. Door op een letter te drukken opent zich een nieuw venster met lemma's die aan deze beginletter gekoppeld zijn. Doordrukken op een lemma verwijst je naar het gezochte bestanddeel.

 

Voorlopig blijft het Decreet oude versie onder "punt 4. Het Decreet Uitgelegd" behouden. Een inrijperiode is voor iedereen wenselijk. Maar "punt 8. Het nieuwe Decreet" en "punt 9. Het nieuwe Decreet, zoeken" prevaleren.

 

In deze zeer stormachtige tijden zijn de nieuwe artikelen 4/1 tot 4/11 van "Hoofdstuk I.-Organisatie en werking” en in het bijzonder "Afdeling 1/1. Wijzigingen van erkenningen” van groot belang. Het kan interessant zijn om deze artikelen van dichtbij te bekijken.

 

Indien er vragen zijn over één of ander artikel, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wij zullen in de mate van het mogelijke en zo vlug mogelijk, uw vragen beantwoorden.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904