CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Gent, 29 mei 2013

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

Het slechte weer mag onze bereidheid om te werken voor onze kerkfabriek en voor onze geloofsgemeenschap niet dwarsbomen. In tegendeel, het maakt het misschien mogelijk om binnen te blijven om nog wat verlaat secretariaats- of boekhoudwerk in orde te brengen.

 

De boekingen in verband met de verzekeringspolissen zijn altijd een heikel punt geweest. Om het werk van de diverse administraties te verlichten werd na raadpleging van Dirk Boesman en in samenspraak met Willem Remue een tabel uitgewerkt. Deze tabel kun je raadplegen onder punt 1. Instructies  / Verzekering.

 

Het respecteren van de aanwijzingen van deze tabel zal het mogelijk maken om een uniform gebruik van de MAR-rekeningen te bekomen.

 

Bij twijfel of indien je vaststelt dat een verzekeringscategorie nog niet voorzien is, kun je ons altijd contacteren.

Een dergelijke tabel is een levend geheel dat aanpasbaar moet zijn aan de noden van iedereen.

 

Vriendelijke groeten,

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904