Gent, 22.06.2017

 

Beste leden van de kerkraden,

 

Op 20 juni 2017 werden de verkiezingen gehouden voor het

aanstellen van de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad.

 

De verkozen leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

               

Jacques De Decker

Roland Hebbelinck

Jo Reyntjens

Josiane Vanglabeke

Carlos Van Lierde

Jan Vermassen

 

danken alle leden van de kerkbesturen voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld.

 

Begin september 2017 komen wij samen en zullen wij de functies invullen met de aanstelling van de voorzitter, de secretaris / penningmeester en de expert.

 

Zoals voorheen zullen wij de kerkbesturen naar best vermogen met raad en daad bijstaan tijdens de overgangsperiode die zich aankondigt.

 

Wij rekenen op uw steun om deze periode van verandering tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904