Gent, 26 september 2017

 

Beste leden van de kerkraden,

 

Begin september 2017 werden de bijzondere mandaten van het bestuur van het CKB Gent Stad aangeduid.

 

Mijnheer Johan Rombouts werd opnieuw als expert aangesteld. Mijnheer Rombouts werkt bij de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Mijnheer Jo Reyntjens en mevrouw Josiane Vanglabeke, werden opnieuw verkozen tot respectievelijk voorzitter en secretaris-penningmeester.

 

Wij vestigen uw aandacht op de wijziging van de zetel van het CKB Gent Stad. Het centraal kerkbestuur is nu officieel gevestigd te 9000 Gent, Biezekapelstraat 4. Deze zetelwijziging is reeds opgenomen in de Kruispuntenbank!

 

Het correspondentieadres blijft nog steeds: Ferdinand Lousbergskaai 120 te 9000 Gent (zie punt 3. Adressen/CKBís).

 

Het CKB Gent Stad richt samen met firma Vande Broele, speciaal voor de Gentse kerkbesturen, een toelichtingsavond in,

 

in het Cultureel Centrum,

Meulesteedse steenweg, 515, 9000 Gent,

op donderdag, 30 november 2017 om 19.30 uur.

Deuren open vanaf 19.00 uur.

 

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 

*      Brand- en diefstalpreventie door Jonas Danckers, CRKC;

*      Verzekeringen door ICC-verzekeringen;

*      Herbestemming roerend erfgoed door Johan Rombouts,

dienst erfgoed Prov. Oost-Vlaanderen en expert van het CKB Gent Stad.

 

Wij hopen jullie op deze avond te mogen begroeten.

 

 

Josiane Vanglabeke

josiane.vanglabeke@skynet.be

 

0475 98 09 04

09 223 80 31