Gent, op weg naar Pasen 2018

 

Beste voorzitters, secretarissen en penningmeesters,

Beste leden van de kerkfabrieken,

 

De eindejaar bewerkingen zijn gerealiseerd en de nodige documenten zijn ingediend bij het CKB, dat ze doorgestuurd heeft naar de overheden.

 

Sommige kerkfabrieken hebben reeds de instructies ontvangen voor het indienen van de budgetwijziging 2018.

 

Na het opstellen van de budgetwijziging 2018 volgt het budget 2019!

Graag indienen voor de zomervakantie 2018!

 

Op 17 april 2018 om 19.30 uur nodigen wij u graag uit op de thema-avond over:

De inventaris, waardering en bestemmingsplan van roerend religieus erfgoed

 

in de zaal De Schelde

van de gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen,

dienst erfgoed,

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2,

9000 Gent.

 

De avond zal verlopen als volgt:

 

  Verwelkoming door Johan Rombouts, Diensthoofd Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, directie Cultuur Dienst Erfgoed;

  Inleiding door Deken Jrgen Franois;

  Inventarisatie door Jo van Herreweghe (Cultuurdienst Stad Gent);

  Stappenplan door Bert Van der Veken (Consulent religieus erfgoed Prov. Oost-Vl);

  Pilootproject Sint-Antonius Abt;

  Depotverhaal door Deken Jrgen Franois;

  Vragenronde.

 

Vriendelijke Paasgroeten,

 

Josiane Vanglabeke,

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31