Gent, 21 maart 2018

 

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden van de kerkfabrieken,

 

Het roerend cultureel erfgoed van onze kerken maakt deel van ons patrimonium uit. Het is te waardevol om het zo maar verloren te laten gaan.

 

In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en met de Centrale Kerkbesturen Gent Stad, Oost en Rand, zal de problematiek rond het in stand houden en het bewaren van ons cultureel erfgoed uitvoerig aan bod komen tijdens een inlichtingsavond op dinsdag, 17 april 2018.

 

Het verloop van de avond is iets gewijzigd en ziet er als volgt uit:

 

19.00

Verwelkoming door Jo Rombouts, diensthoofd Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen.

19.05

Inleiding door Jo Reyntjens, voorzitter CKB Gent Stad.

19.10

Depotproblematiek door Deken Jürgen François

19.20

Stand van zaken pilootproject parochiekerkenplan Gent en de gevolgen, Schepen Peeters

19.35

Inventarisatie van de Gentse kerken door Jo Van Herreweghe, Cultuurdienst Stad Gent.

19.55

Sint-Antonius Abt, een verhaal van inventariseren, waarderen en herbestemmen, visie kerkfabriek i.s.m. Bert van der Veken, consulent religieus erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen.

20.15

Vragenronde – moderator Jo Reyntjens, voorzitter CKB Gent Stad.

20.35

Receptie aangeboden door de Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Wij verwachten jullie op dinsdag, 17 april 2018 vanaf 18u30 in de zaal “De Schelde”,

In de gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen, dienst erfgoed,

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, te 9000 Gent.

 

Kunt u ons iets laten weten (positief of negatief) voor donderdag, 12 april 2018.

Beste dank bij voorbaat.

*

*       *

 

Uw bijzondere aandacht wordt gevestigd op de toepasselijke mistarieven vanaf 01 mei 2018. Je kan ze openen onder nummer 6. Uit het Bisdom Gent, in de eerste regel van de tabel.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad