Gent, 25 april 2018

 

Beste voorzitters, secretarissen en penningmeesters,

 

Ongelooflijk, maar waar: het jaar 2019 is in zicht althans boekhoudkundig.

Binnenkort ontvangen jullie de instructies voor de opmaak van het Budget 2019.

 

Samen met de legislatuur van de gemeenteraden, loopt het huidig meerjarenplan langzaam af.

 

Ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020 2025 zouden wij graag een overzicht ontvangen van de grote herstellingen aan de gebouwen (kerken en pastorie) die jullie voorzien.

 

Indien je reeds ramingen voor deze werken zou hebben, stuur ze aan ons dan op. Dit zal aan Willem Remue heel wat werk besparen. Indien niet, deel dan de voorziene werken aan ons mee. Willem Remue zal zelf een schatting voor deze werken komen maken.

 

Wij zouden deze raming(en) graag ontvangen ten laatste per 1 juni 2018! Het CKB zal dan een samenvattende staat aan Willem Remue ten laatste op 15 juni 2018 doorsturen.

 

Wij danken jullie voor de medewerking.