Gent, 10 maart 2020

 

Beste leden van de kerkraden,

 

Stilletjes naderen we april 2020. De maand waarin de verkiezingen zullen plaatsvinden voor de leden van de kerkraden.

Wij hopen ten stelligste dat alle leden zich opnieuw kandidaat zullen stellen en dat alle kerkraden vlug zullen samengesteld zijn.

Zoals jullie weten volgt na deze verkiezingen de verkiezing van de leden van het Centraal Kerkbestuur.

Zetelen in de kerkraad en een centraal kerkbestuur is een engagement. Laten we ons tezamen inzetten voor de toekomst van onze kerken en onze taken en mandaten met een groot hart blijven opnemen. Wij wensen iedereen succes.

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ít Boerenhof te Oostakker op 12.02.2020 werd Willem Remue in de bloemetjes gezet. Een Liber Amicorum werd overhandigd. De Centrale kerkbesturen, de parochiegeestelijken en bijna al de kerkbesturen van Groot-Gent schreven een hommage. Met trots en dankbaarheid keken we achteruit.

 

Na meer dan 40 jaar samenwerken, gaat Willem Remue op rust ! Proficiat Willem en steeds welkom !

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31