Gent, 21 oktober 2020.

 

Goede vrienden,

 

Het Coronavirus slaat opnieuw hard toe en stuurt alle verkiezingsverrichtingen in de war.

 

Wij herinneren jullie aan de oproep van minister Somers om, ondanks alles, over te gaan tot de verkiezingsverrichtingen van de leden van de kerkraad. Zijn ministerieel schrijven de dato 24-25-06.2020 kan hier geraadpleegd worden.

 

Vicaris-generaal Joris De Jonghe herinnert ons aan de decretale verplichtingen en de ministeriŽle voorschriften. Hij schrijft:

 

De omzendbrief uitgaande van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 24-06-2020 bevestigt bovenstaande instructies en geeft bijkomende richtlijnen over de verkiezingen.

Deze blijven geldig gezien de COVID-problematiek aanhoudt.

De leden van dekerkbesturen kunnen, ten uitzonderlijke titel, verkozen worden tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020.

Van zodra alle kerkbesturen zijn samengesteld, kan men overgaan tot de verkiezing van de leden van de centrale kerkbesturen.

Verkiezing CKB

De leden van de centrale kerkbesturen zullen verkozen worden binnen een redelijke termijn na de installatie van de kerkbesturen (binnen 2 m).

In tijden van COVID wordt er aangeraden om, gezien soms het groot aantal van kiezers die moeten aanwezig zijn, een kerkgebouw voor de verkiezing te gebruiken.

Hier wordt ook de afstand van 1,5 m gerespecteerd en tijdens de verkiezingen worden de deelnemers verzocht hun mondmaker op te houden.

Verder nog

Voldoende stembriefjes op de plaatsen van de aanwezigen leggen vůůr de vergadering begint.

Ophalen stembriefjes: mandjes gebruiken + handschoenen voor ophalers.

Stembriefjes openen en tellen: de personen die dit doen dragen handschoenen.

Na einde van de verkiezing: iedereen houdt afstand en verlaat de kerk, geen receptie of verdere ontmoeting.

 

Wij leven in de schaduw van de tentakels van een pandemie. Onze gezamenlijke inspanning zal helpen om dicht bij onze dierbaren te kunnen zijn.

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31