Gent, 22 november 2019

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

Volgend jaar wordt in de loop van de maand april 2020 de kerkraad vernieuwd. De grote helft van de leden van de kerkraad is opnieuw verkiesbaar. Na de verkiezing van de leden van de kerkraden moeten ook de bijzondere mandaten (voorzitter, secretaris, penningmeester) opnieuw verkozen worden.

 

Een eerste aanzet wordt door Vicaris-Generaal De Jonghe gegeven.

De secretarissen van de kerkfabrieken ontvingen een omzendbrief, alsook de te volgen procedure. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden onder nummer 6. Uit het Bisdom Gent / 22/11/2019.

 

Onder nummer 9. Het nieuwe Decreet kunt u de verkiezingsprocedure lezen (zie artikelen 6 en 7) en kunt u de voorwaarden raadplegen waaraan een kandidaat moet voldoen om lid van een kerkraad te zijn (zie de artikelen 9 en 16).

 

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunt u nalezen onder nummer 9. Het nieuwe Decreet, artikel 12.

 

Zetelen in de kerkraad is een engagement. Laten we ons tezamen inzetten voor de toekomst van onze kerken en onze taken en mandaten met een groot hart blijven opnemen.

 

Vriendelijke groeten,

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31