Gent, 24 juni  2014

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

De verkozen leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

 

Jacques De Decker

Jo Reyntjens

Jaak Taghon

Josiane Vanglabeke

Carlos Van Lierde

Jan Vermassen

 

danken alle leden van de kerkbesturen voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld.

 

Zoals voorheen zullen wij de kerkbesturen naar best vermogen met raad en daad bijstaan.

 

De samenstelling van het CKB Gent Stad is echter nog niet compleet. Een expert moet nog worden aangesteld. Daarenboven moeten nog de voorzitter en de secretaris-penningmeester door alle leden van het CKB verkozen worden.

 

De drukke vakantieperiode met haar talrijke afwezigheden maakt het onmogelijk dat dit voor begin september 2014 zal gebeuren.

 

Maar alle noodzakelijke maatregelen werden getroffen om de continu´teit van bestuur te verzekeren.

 

Wij rekenen op uw steun om een periode van verandering tot een goed einde te kunnen brengen. Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

Opgelet : niet vergeten per 30.06.2014 : budgetwijziging 2014 en budget 2015!

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Dienstdoend Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904