Gent, 25 februari 2014

 

 

Beste vrienden van de kerkraad,

 

 

Uw aanwezigheid op de nieuwjaarsreceptie op 4.02.2014 hebben de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad ervaren, als een blijk van waardering. Wij danken ook de leden van de kerkraden en al de anderen die niet aanwezig waren, maar toch hun sympathie op de een of andere manier hebben laten blijken.

 

Tijdens het officiŽle gedeelte hebben

Mijnheer Geert Bourgeois, Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (naar tekst)

en

bisschop Luc Van Looy elk op hun eigen manier inzichten gegeven in de werking van de kerkraden in een min of meer nabije toekomst (naar tekst).

 

Op korte termijn wordt de toekomst bepaald door de (her)verkiezing van bestuursleden van de kerkraden in de loop van de maand april 2014 (zie art. 6 van het Decreet). De grote helft van de kerkraad leden wordt immers vervangen of herbevestigd.

 

Laten wij met nieuwe moed het nieuwe werkjaar aanvatten en onze krachten samenbundelen. De werking van onze parochiegemeenschap hangt van onze inspanningen af om onze kerken leefbaar te houden.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904