Gent, 26 mei 2014

 

 

Beste leden van de kerkraden,

Beste penningmeesters,

 

 

Boekhoudkundige bewerkingen en opstellen van budgetten of budgetwijzigingen laten ons nooit helemaal los.

 

Onder 1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad / Instructies / FinanciŽle afspraken met Stad Gent, treffen de penningmeesters de afspraken in verband met het opstellen van het Budget 2015 aan.

Indien verduidelijking wordt gewenst, kunnen jullie met ons contact opnemen.

 

We vestigen de aandacht van al de leden van de kerkraden op de belangrijke bijeenkomst voorzien op dinsdag 17 juni 2014. Vanaf 20 u 00 worden de leden van het Centraal kerkbestuur door jullie verkozen in toepassing van het Decreet, art. 27 , 1ste alinea.

 

Wij komen samen in het parochiehuis van de St.-Paulusparochie (Patijntjestraat 27 te Gent; er is parkeergelegenheid in de nabije St.-Paulusschool).

 

Op deze bijeenkomst worden 6 afgevaardigden voor het Centraal Kerkbestuur Gent Stad verkozen (zie Decreet, art. 26).

 

Kandidaturen kunnen per e-mail ingediend worden tot 13 juni 2014 bij Flor Brondeel, bisschoppelijke vertegenwoordiger van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad, flor.brondeel@skynet.be .

 

De leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad danken iedereen voor de constructieve en aangename samenwerking gedurende de voorbije jaren. Uw belangstelling, uw vraagstelling, uw blijken van waardering waren voor ons een grote steun.

Tot na de verkiezing. Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904