Gent, 30 maart 2016

 

 

Beste collega’s,

 

Eind januari en begin februari 2016 werden de rekeningen afgesloten en de nodige documenten opgesteld.

 

De meeste kerkbesturen hebben deze documenten ondertussen ingediend bij het Centraal Kerkbestuur Gent Stad – waarvoor dank.

 

Deze akten en stukken werden al officieel neergelegd bij Stad Gent en bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen. Ze werden ook ter informatie naar het bisdom Gent gezonden.

 

Wij maakten afspraken met Stad Gent (en met het bisdom) hoe de Budgetwijzigingen en de Budgetten in ReligioSoft ingebracht moeten worden. En hoe deze elektronische documenten dan in ReligioPoint verder moeten behandeld worden.

De werkwijze en de te respecteren tijdslijn worden u binnenkort per e-mail toegestuurd.

 

Wat het Budget 2017 aangaat, werden de financiële afspraken u al officieus per e-mail toegestuurd. Van zodra dit document ondertekend is, wordt het officieel op de website opgenomen.

 

Voor velen zal het jaar 2016 en de volgende jaren, een moeilijke periode worden. Heel wat emoties zullen zich van ons meester maken, maar wij moeten samen de toekomst voorbereiden en tot een goed einde brengen.

 

Voor bijkomende inlichtingen staan wij steeds tot uw dienst.

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

 josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904