Gent, 01 december 2011.

                                                                                                                     

 

Beste vrienden,

 

 

De feestmaand is ingezet. De leden van het CKB Gent Stad hopen dat de jaarwende vreugdevol zal verlopen. Wij wensen jullie allen een gelukkig jaar toe. Een jaar met aandacht voor de noden van de familie, de vrienden en de kennissen, maar ook voor de noden van onze parochies en kerken.

 

Maar voor het feesten, toch nog het werk. Met Stad Gent werden afspraken gemaakt, die het samenstellen van en het toezicht op de jaarrekening 2011 eenvoudiger zouden moeten maken.

 

Daarenboven werden met Stad Gent ook (aanvullende) afspraken gemaakt over het budget 2012.

 

Deze afspraken kunnen ook geraadpleegd worden in de rubriek Instructies van punt 1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad / Instructies / 8 & 9.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad dankt jullie voor alle steun en inzet tijdens het voorbije jaar.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09.223.80.31

0475.980.904