Gent, 02 december 2013

 

 

Beste leden van de kerkbesturen,

 

 

Op 26 november 2013 kwam ReligioSoft de innovaties van het boekhoudsysteem voorstellen. De aanwezigen hebben zich opnieuw kunnen verbazen over de uitgroei van het pakket. De nieuwe toepassingen zullen zeker hun rol spelen bij de opmaak van de Rekening 2013.

 

Op deze vergadering werden ook de instructies voor de opmaak van de Rekening 2013 besproken. Deze instructies van Stad Gent zijn verplichtend op te volgen door alle kerkfabrieken.

 

Wij vestigen de aandacht op de vroege indieningsdatum. De geschriften en de bewijzen moeten toekomen bij het CKB Gent vr 01.02.2014.

 

De instructies kunnen in extenso geraadpleegd worden op de webstek onder de rubriek: 1. Het CKB Gent / Instructies / Jaarrekening 2013.

 

Het CKB Gent staat voor u klaar om de instructies toe te lichten en om een helpende hand te bieden bij de opmaak van de Rekening 2013.

 

Het jaareinde 2013 nadert snel. Het CKB Gent biedt aan de leden van de kerkbesturen haar beste wensen voor het jaar 2014 aan en wenst hen een heilzaam en vredevol eindejaar 2013 toe.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904