Gent, 07 april 2010

 

 

Geachte leden van de kerkraad,

 

 

Sinds 2007 werken we als Centraal Kerkbestuur nauw samen met onze kerkbesturen en met de diverse overheden. Elk lid, elk bestuur, elke overheid, zowel burgerlijk als religieus, wordt geconfronteerd met nieuwe formulieren, andere samenwerkingsvormen, strakkere termijnen en een reeks te volgen procedures. De meeste kerkbesturen hebben een partner die hen begeleidt bij de administratieve taken, Religiosoft.

 

Het is tijd om na 3 jaar even achterom te kijken en te evalueren, maar ook om vooruit te kijken en te brainstormen over de werking van het centraal kerkbestuur, over de samenwerking met de kerkbesturen, de stad, de provincie, het bisdom en met Religiosoft.

 

Wij nodigen jullie allen uit op woensdag 9 juni 2010 vanaf 19 uur in de Oude Abdij van Drongen om tezamen achterom te kijken en te reflecteren over de afgelopen jaren, maar ook om vooruit te kijken naar nieuwe perspectieven en naar de toekomst.

 

Om een optimale synergie te bereiken, is het zeer belangrijk jullie mening te kennen. Alle vragen en bedenkingen kunnen aan bod komen. Het is daarom aangewezen om aandachtspunten aan het centraal kerkbestuur via mail (ckbgentstad@skynet.be) mee te delen.

 

Wij hopen jullie bevestiging te ontvangen (zo vlug mogelijk en ten laatste per 25 mei 2010) en jullie allen te mogen begroeten.

 

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD