Nieuwsbrief, 08 maart 2010

 

 

Beste Allemaal,

 

De opmaak en het indienen van de jaarrekening 2009 is achter de rug.

Het budget 2010 wordt zorgvuldig nagezien en waar nodig aangepast via een budget- en / of meerjarenplanwijziging. In dit verband kunt u aanwijzigingen vinden op ..\CentraalKerkbestuurGentStadBudgettenRekeningenInstructies\AandachtspuntenBudget2010.htm

Na het aanpassen van het budget 2010 kan gedacht worden aan de opmaak van het budget 2011. De financiŽle afspraken voor de opmaak vindt u terug op http://www.ckbgentstad.be/CentraalKerkbestuurGentStadBudgettenRekeningenInstructies/FinancieleAfsprakenBudget2011.htm

Wij wijzen er nogmaals op dat de volgorde van de opmaak van de documenten in Religiosoft zeer belangrijk is:

*     Rekening 2009 afsluiten;

*     Budgetwijziging en / of meerjarenplanwijziging 2010 doorvoeren;

*     Opmaak Budget 2011.

 

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad