Nieuwsbrief  16/01/2010

Het bisschoppelijk college van België heeft nieuwe mistarieven bepaald.

Ook de stipendia voor de organisten worden besproken.

Deze tarieven kunnen op de webstek geraadpleegd worden via:

4. Het Decreet Uitgelegd

4. Het Decreet geïndexeerd

Mistarieven

Of

6. Uit Het Bisdom Gent / 1 en 2

Oproep om de “auteursrechten 2009” te betalen via het bisdom Gent (zie 6. Het Bisdom Gent / 3).