Gent, 08 december 2010

 

 

Beste vrienden van de kerkraad,

                       

 

2011 ligt aan de voordeur.

Het nieuwe jaar zal waarschijnlijk voor enkelen veranderingen met zich meebrengen, zowel in de privésfeer, als op professioneel gebied.

 

2011 is ook een verkiezingsjaar.

De kerkraden worden gedeeltelijk en de centrale kerkbesturen worden volledig vernieuwd. Dit vooruitzicht mag ons niet afschrikken, maar moet veeleer een bevestiging van ons streven zijn om vol goede wil met elkaar en voor elkaar te werken.

 

Al de leden van het huidige Centraal Kerkbestuur Gent Stad danken jullie voor de prettige samenwerking. Wij hebben steeds met volle overtuiging geprobeerd om jullie te helpen en te ondersteunen.

In samenwerking met de dienst van Willem Remue hebben we van de voorbije jaren een groot succes gemaakt.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad wil graag met jullie toosten op het nieuwe jaar.

Wij heten jullie graag welkom op

 

Vrijdag 28 januari 2011 om 18 u 30

in de Panoramische Zaal

van het Centrum voor Ondernemen

Lange Kruisstraat te 9000 Gent.

 

                       

Gelieve uw aanwezigheid zo vlug mogelijk per mail te bevestigen.

 

EEN ZALIG kerstfeest

en

EEN SPETTEREND EN VREUGDEVOL 2011

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD