Gent, 21 mei 2011

 

Beste vrienden,

 

Naar aanleiding van de verkiezing van de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad, nodigde E.H. Flor Brondeel,

de vertegenwoordiger van de bisschop in het CKB Gent Stad,

de leden van de kerkbesturen uit om aan deze verkiezingen deel te nemen en / of zich kandidaat te stellen.

 

Op onze beurt nodigen wij de leden van de kerkraden uit om deze vergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen op de kandidaten van hun keuze.

 

De namen van de kandidaten zijn ons nog onbekend. Deken Flor Brondeel wacht tot 20 juni 2011 de kandidaturen in. Op de verkiezingsavond zullen alle kandidaten bekend gemaakt worden.

 

Op de bijeenkomst op dinsdag 28 juni 2011 om 19 u 30 in het parochiehuis van Sint-Paulus, Patijntjesstraat 27 te 9000 Gent worden 6 afgevaardigden voor het centraal kerkbestuur verkozen.

Er is parkeergelegenheid in de nabije St.-Paulusschool.

 

Als tweede deel van de avond zullen volgende onderwerpen worden toegelicht:

         De verzekering van de bestuurders van de kerkraden (Dirk Boesman van het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat, 1 BE te 1040 Brussel);

         De toekomst van onze Gentse kerkgebouwen (Jan Vermassen van het kabinet van minister Schauvliege).

 

Wij zouden uw aanwezigheid op de verkiezingsavond erg op prijs stellen.

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke