Gent, 20 oktober 2011.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

 

 

Beste vrienden,

 

 

 

Het jaar 2011 loopt stilaan ten einde en een nieuw werkjaar staat voor de deur.

 

Tijd om enerzijds even stil te staan bij de afsluiting van het boekjaar, en anderzijds tijd om hetnieuw meerjarenplan voor te bereiden. Een nieuw meerjarenplan over de periode 2014-2019 moet immers ingediend worden in de loop van het jaar 2013.

 

Deze vroege voorbereiding lijkt misschien voorbarig, maar de binnenkort staan wijzigingen op til die zeer ver dragend zouden kunnen zijn (zie Project van Decreet van de Vlaamse Gemeenschap). Het is goed om nu reeds over de op te nemen punten na te denken en om toekomstige strategieŽn te bepalen.

 

Het spreekt voor zichzelf dat in de loop van 2012 nog een tweede vergadering omtrent de opmaak, de indieningsdatum, de te nemen voorzieningen zal volgen.

 

Om dit alles en nog andere hete hangijzers te bespreken, nodigen wij u graag uit op de vergadering georganiseerd door Religiosoft op

 

 

donderdag 24 november 2011 om 19 u 30 in KAHO Sint-Lieven zaal E

9000 Gent, Gebroeders Desmetstraat 1

 

Gelieve uw komst per e-mail te bevestigen ten laatste per 18 november 2011. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad dankt jullie voor alle steun en inzet tijdens de afgelopen

jaren.

 

 

Het CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD