Gent, 23 februari 2012.

 

 

Beste vrienden,

 

 

Talrijke veranderingen staan ons te wachten. De kerkelijke en wereldlijke overheden beraden zich elk op hun eigen manier over de toekomst van de kerken, van de kerkgemeenschappen en van de parochies in Vlaanderen.

 

Minister Bourgeois heeft zijn Conceptnota uitgezonden en Wijzigingen aan het Decreet geconcipieerd.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad anticipeert op deze wijzigingen en stelt reeds nu een tekstuitleg ter beschikking aan de leden van de kerkraden.

 

Deze zienswijze vind je onder 8. Het nieuwe Decreet. Per gewijzigd of ingevoegd artikel kun je de uitleg raadplegen, door het desbetreffend artikel te kiezen.

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09.223.80.31

0475.980.904