Nieuwsbrief 27.01.2010

Beste,

Betreft: Jaarrekening 2009

Hoe vlugger men indient hoe vlugger de opvolging van de documenten kan verlopen.

Daarom vragen wij als CKB Gent Stad uw rekening 2009 in te dienen voor 15/02/2010.

U vindt nadere informatie onder

Punt 2 : Neer te leggen documenten

Instructies Centraal Kerkbestuur Gent Stad

Algemene informatie volgens het decreet vindt u onder

Punt 2 : Neer te leggen documenten

               Begin van het werkjaar

              

Josiane Vanglabeke

Secretaris Centraal Kerkbestuur Gent Stad