Gent, 30 oktober 2015

 

 

Beste leden van de kerkfabrieken Gent Stad,

 

Na de bekendmaking van de herstructureringen van onze parochies via de pers en daarna door het bisdom bevestigen we jullie dat het Centraal Kerkbestuur Gent Stad volledig tot jullie dienst staat.

 

Het is niet gemakkelijk om in de nabije of in de verre toekomst te kijken,

maar het is belangrijk dat we met zijn allen blijven verder werken voor onze kerken (hoe moeilijk het emotioneel ook is).

 

Wij verwachten daarom alle Gentse kerkbesturen op de bijeenkomst georganiseerd door de firma Vanden Broele (ReligioSoft / Religiopoint).

De laatste updates zullen worden toegelicht en het gebruik van de systemen wordt opgefrist.

 

Daarenboven worden de instructies voor het afsluiten van de jaarrekening 2015 op deze vergadering uiteengezet.

 

Wij bevelen het gebruik van Religiopoint aan, want Religiopoint maakt de digitale archivering mogelijk van al het werk dat in de afgelopen decennia door de kerkfabrieken gepresteerd werd.

 

Alle rapporten, notulen en verslagen worden voor de toekomst bewaard op een externe server. Deze archivering is de beste beveiligingsmethode tegen een eventuele crash van eigen computers of tegen het verlies van het papieren archief bij een of andere calamiteit.

 

Maar naast al deze technische snufjes zijn de menselijke contacten het belangrijkst. Deze avond is het beste tijdstip om de leden van andere kerkbesturen te ontmoeten en de beste plaats om gegevens en / of probleemstellingen met elkaar uit te wisselen.

 

Vergeet het niet:

DINSDAG 1 DECEMBER 2015

 

CULTUREEL CENTRUM MEULESTEDE

Meulesteedsesteenweg 517, 9000 gent

 

om 19 u 30 deuren open vanaf 19 u 00

 

Graag bevestiging van jullie aanwezigheid ten laatste per 15 november 2015.