Kerk en leven publiceerde op 23.02.2011 volgend tekst:

 

Nieuwjaarsreceptie.

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad nodigde zijn leden van de kerkbesturen en de centrale kerkbesturen Gent Rand en Gent Oost met hun leden op een nieuwjaarsreceptie uit.

Een honderdtal leden waren aanwezig.

Delicate onderwerpen werden in de loop van de avond aangeraakt door mijnheer Jean Pierre Van der Donck, commissaris bij de Preventiecel Politie Gent en mijnheer Jan Vermassen, kabinetsmedewerker van Vlaams minister Joke Schauvliege voor de Cel Cultuur.

 

Jo Reyntjes, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad verwelkomt de genodigden. In verwijzing naar de moeilijke financiŽle toestand van de stadskassen in het algemeen en de bijzondere druk op het katholiek instituut sprak burgemeester Daniel Termont een bemoedigd woord uit.

Hij waardeerde de inspanningen die worden gedaan door de verscheidene katholieke charitatieve gemeenschappen om de armsten van de Gentse bevolking, zowel autochtoon als allochtoon, te ondersteunen. Hij merkt op dat zonder deze inspanningen de Stad Gent met een onoverkomelijk financieel en organisatorisch probleem zou worden geconfronteerd.

 

Na de burgemeester sprak mijnheer Jean Pierre Van der Donck: een leerrijke uitleg om de plaag van diefstallen in de kerken te keren.

Niet alleen als commissaris maar ook als penningmeester (kerkfabrieken van St.-Jan-Baptist en St.-Martinus) kent hij heel goed het probleem. Eenvoudige organisatorische maatregelen gecombineerd met eenvoudige bouwkundige ingrepen kunnen er toe bijdragen dat dure interventies zoals elektronische bewaking via een permanentiekamer kunnen vermeden worden.

 

Mijnheer Jan Vermassen is niet alleen medewerker van minister Joke Schauvliege maar is ook voorzitter van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Presentatie en lid van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad.

Hij verraste de aanwezigen met de nieuwe inzichten in verband met de herbestemming van kerken (en geloofsgebouwen) en een nieuwe subsidiepolitiek.

 

Meer dan 1/3 van het gebouwenbestand, hetzij 1400 kerken of geloofsgebouwen komen voor herbestemming in aanmerking. Volgende opties zijn mogelijk: een nieuwe bestemming binnen de katholieke geloofsgemeenschappen; overdracht van kerken en gebouwen aan een overheid die ze herbestemt voor nieuwe gemeenschapfuncties zoals musea, gemeenschapshuizen of culturele instellingen; overdracht aan privť-eigenaars met een commerciŽle herbestemming; de sloop van het gebouw echter rekening houdende met sociaal-culturele waarde van het gebouw.

 

De nieuwe subsidiepolitiek verraste heel wat aanwezigen. Na deze inleiding sloot

Monseigneur Luc Van Looy aan bij Jan Vermassen door te stellen dat binnen het bisdom een nieuwe werkgroep werd opgericht om de herbestemming van de kerken te onderzoeken. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor al de leden van de kerkbesturen en de centrale kerkbesturen. †††††††††††††

 

Josiane Vanglabeke, secretaris van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad.