Gent, 10 september 2014

 

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

De verkozen leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad: Jacques De Decker, Jo Reyntjens, Jaak Taghon, Josiane Vanglabeke, Carlos Van Lierde, Jan Vermassen, en de bisschoppelijk vertegenwoordiger Flor Blondeel, hebben met eenparigheid van stemmen een expert opgenomen in het CKB, mijnheer Halewijn Missiaen.

 

Daarenboven heeft de voltallige vergadering volgende leden aangesteld als voorzitter: Jo Reyntjens en als secretaris-penningmeester: Josiane Vanglabeke.

 

Mijnheer Halewijn MIssiaen is een specialist in het grote domein van het religieus erfgoed.

Hij zal de kerkraden kunnen begeleiden bij de nieuwe inzichten in het beheer van het kerkpatrimonium.

 

De oude en de nieuwe leden danken alle leden van de kerkraden voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld en zullen zoals voorheen hun uiterste best doen om de kerkraden bij te staan in hun administratieve opdrachten en hen pogen te begeleiden op de weg van vernieuwing.

 

Ook wij geloven dat de kerkgemeenschappen van Gent niet dood zijn, maar op weg zijn naar nieuw leven, misschien op een andere plaats,maar altijd met zin voor een open dialoog met alle leden van de kerk: praktiserende en weinig praktiserende gelovigen met als einddoel:

het kerkleven stimuleren om op een beter geheel uit te komen.

 

Wij rekenen op uw steun om een periode van verandering tot een goed einde te kunnen brengen. Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 / 980 904