Gent, 25 januari 2019

 

 

Beste voorzitters, secretarissen, penningmeesters en leden,

 

Van het jaar 2019 is de eerste maand bijna volledig voorbij.

 

Deze maand met talrijke familiale en vriendschapsverplichtingen heeft voor de penningmeesters een groot werk meegebracht, namelijk de afsluiting van de Jaarrekening 2018 en de opmaak / herziening van de inventarissen.

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad verwacht deze documenten in ReligioPoint te ontvangen ten laatste op 31 januari 2019!

 

Dit is het laatste jaar van het Meerjarenplan 2014-2019. In de loop van dit jaar zullen we samen met de Stad werken aan het nieuw meerjarenplan 2020-2025. Dit zal dan de derde maal zijn dat wij samen een meerjarenplan opmaken. Binnenkort volgt meer nieuws.

 

Onder de hoofding Instructies/FinanciŽle afspraken met Stad Gent/Budget2019 vind je de gemaakte afspraken met Stad Gent als handleiding voor de opmaak van het Budget 2019.

Enkele collegaís kunnen hun vrijwilligerstaak niet meer opnemen. De sluiting van kerken door de fusies van parochies is de spijtige oorzaak. Het CKB Gent Stad dankt elkeen die zich met hart en ziel gedurende lange jaren heeft ingezet voor het onderhoud en de instandhouding van hun / haar kerk.

 

In naam van al de leden van het CKB Gent Stad en in mijn eigen naam, dank ik alle leden en alle medewerkers van de kerkraden voor hun vertrouwen in onze begeleidingstaak en hoop ik om in de toekomst op dezelfde aangename manier samen te werken.

 

 

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad