CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

Gent, 21 september 2012

 

 

Beste Voorzitters, Penningmeesters en vrienden van de kerkraden,

 

De budgetwijzigingen 2012 zijn binnen. De budgetten 2013 liggen, ter inzage, bij de stadsdiensten en volgen hun weg.

 

De opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 staat voor de deur!

 

Het CKB wordt volgens het vernieuwde decreet de communicator van de wensen van de kerkfabrieken (zie Decreet, art. 32, 8į ).

Het CKB moet voorafgaandelijk overleg plegen met de kerkfabrieken (zie Decreet, art. 33).

Het CKB centraliseert de lijsten en pleegt in naam van de kerkfabrieken overleg met Stad Gent om een lijst van prioritaire investeringen vast te leggen.

Nadat deze lijst is samengesteld, wordt deze aan de kerkfabrieken meegedeeld, die op haar beurt onder gebonden bevoegdheid de werken uitvoert of laat uitvoeren (zie Decreet, art. 33/1, 1ste lid).

 

Het is in het belang van alle kerkfabrieken dat het CKB een werklijst van prioritaire investeringen reeds nu kan samenstellen.

Wij dringen er dan ook op aan dat elke kerkfabriek een lijst van de grote investeringsprojecten die men gedurende de volgende zes jaren wenst te realiseren, zou opstellen. Een lijst van de investeringsprojecten zonder financiŽle raming is voldoende.

 

De meeste wensen zijn gekend door de stad Gent maar misschien zijn er zaken waaraan niet gedacht werd!

 

Een en ander moet klaar zijn tegen de coalitiewissel. De nieuwe meerjarenplanning van de stad wordt dan opgemaakt. De gevraagde kredieten zullen dat voorgelegd worden aan de nieuwe verantwoordelijke schepen. Indien de coalitie blijft met dezelfde schepen dan moet deze lijst ingediend worden tegen eind november 2012.

 

Een tijdige opmaak zal de toekomstige onderhandelingen vergemakkelijken. Het zal vooral de spanningen wegnemen wanneer deze documenten officieel moeten ingediend worden. Binnen 10 maanden is het zover! =30.06.2013!

 

Wij ontvangen graag jullie lijst per 20 oktober 2012!

 

Beste dank voor jullie medewerking

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09.223.80.31

0475.980.904