Gent, 24 augustus 2013

 

 

Beste leden van de kerkraad,

 

 

Ook de Vlaamse Regering heeft tijdens deze vakantieperiode niet stilgezeten. In haar Decreet dd 12.07.2013 omtrent de subsidie op de gebouwen van de eredienstheeft minister Geert Bourgeois een regeling vastgelegd. Deze regeling kan geraadpleegd worden onder artikel 34 van het nieuwe Decreet (zie 8. Het Nieuwe Decreet).

 

De aandacht wordt gevestigd op de volgende punten van dit subsidiedecreet:

 

1. het moet gaan om gebouwen van de eredienst die eigendom zijn van een publiek rechtelijk persoon;

2. die geenmonumenten of dorps- of stadsgezichten zijn;

3. waaraan werken in onroerende staat gepland of uitgevoerd zullen worden opgesomd in het Decreet;

4. die slechts na advies van de bisschop en van de overheid kunnen uitgevoerd worden;

5. aan gebouwen van de eredienst die op de lijst van de langetermijnvisie staan en behouden zullen blijven als gebouwen van de eredienst;

 

waarvoor een subsidiŽrende tussenkomst voorzien is van maximum 30 % van de eindkostprijs van de werken, maar beperkt tot het initieel goedgekeurde aanbestedingsbedrag, te verhogen met 7 % voor algemene kosten.

 

Vriendelijke groeten,

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904