Gent, 30 juni2022

 

Beste collegaís,

 

De vakantie is aangebroken. De schoolgaande jeugd en het lerarenkorps herbronnen zich. Ook wij leveren nog een (voor)laatste krachtinspanning en verwijzen jullie naar een artikel van de Religiokrant, p. 10, in verband met Phishing. Bewaak je financiŽle middelen en maak afspraken met jullie bankinstelling.

 

De budgetwijzigingen worden nu bij het Centraal Kerkbestuur ingewacht. Decretaal moeten de budgetten voor 30 juni worden neergelegd (zie Religiedecreet, Art. 46). Het CKB op zijn beurt vraagt advies aan het Bisdom en stuurt de samengebundelde wijzigingen na advies door aan Gent Stad voor 15 september (zie Religiedecreet, art. 50).

 

Stad Gent heeft na samenspraak met het CKB de voorwaarden waaraan het Budget 2023 moet voldoen, vastgelegd. Deze condities kunnen geraadpleegd worden onder punt 1. Instructies / FinanciŽle afspraken met Stad Gent / Budget 2023.

 

Speciale afspraken werden gemaakt in verband met het ter beschikkingstellen van de kerk voor niet-religieuze activiteiten. Stad Gent heeft modelovereenkomsten ontwikkeld die geraadpleegd kunnen worden onder punt 10. Nieuw Decreet Zoeken / Evenementen.

 

Ten slotte werd een nieuwe brochure verzekeringen van kerken door IC aangemaakt. Daarbij komt de uitbreiding van de polis in verband met evenementen aan bod. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden onder punt 1. Instructies / Verzekeringen.

 

Nog een prettige dag.

 

Josiane Vanglabeke,

 

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31