CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Evenementen

05.2022

Gebruiksovereenkomst kerk

05.2022

Gebruiksreglement

05.2022

Gebruiksovereenkomst orgel

03.05.2022

Aanvullende verzekering

03.05.2022

Aangifte schadegeval verzekering

03.05.2022

Verzekeringen nieuwe brochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera E