CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Modellen Binnenland Vlaanderen in verband met de boekhouding index

Budget

Model Budget

Katholiek

Model indeling katholieke besturen

Investeringsfiche

Model investeringsfiche

Jaarrekening

Model jaarrekening

Meerjarenplan

Model meerjarenplan

Rekeningstelsel

Model rekeningenstelsel

Staat vermogen

Model staat van het vermogen

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera M