CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Modellen Bisdom Gent in verband met verkiezingen index

Kerkraad

Oproep

Oproep kandidaten voor de kerkraad

Kandidatenlijst

Lijst na oproep van kandidaten

Bezwaar

Behandeling bezwaar

Nieuwe leden

Proces-verbaal verkiezing nieuwe leden van de kerkraad

Verkiezing VSP

Verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester

Samenstelling

Staat van samenstelling van de kerkraad

Adressenlijst

Kerkraad, adressenlijst

 

CKB

 

Afgevaardigden

PV Verkiezing afgevaardigden

Expert

Aanstelling Expert

Verkiezing VS

Verkiezing Voorzitter en Secretaris-Penningmeester

Samenstelling

Staat van samenstelling

Adressenlijst

Adressenlijst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera M