CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

SABAM

Wat de bisdommen aan SABAM betalen behelst enkel uitvoering van muziek bij gelegenheid van de eredienst.

 

Alles wat daarbuiten valt kan geen voorwerp zijn van een algemene overeenkomst tussen de bisdommen en de verschillende instanties die auteursrechten innen.

 

Het verschil van kerkfabriek tot kerkfabriek op dit punt is te groot.

 

Indien concerten mee in het pakket worden opgenomen moet de kerkfabriek die nooit of zelden een concert organiseert mee betalen voor de anderen.

 

Dan zijn we het gevoelige financiële voordeel kwijt van de huidige regeling.

 

Bovendien zijn het de organisatoren zijn van concerten die zich met SABAM in orde moeten stellen. De kerkfabrieken organiseren geen concerten, zij stellen de kerk ter beschikking.

 

Het organiseren van concerten is geen bevoegdheid van de kerkfabriek. Een kerkfabriek heeft geen culturele opdracht en kan op dit punt enkel materiële ondersteuning (gebouw) bieden.

 

Joris De Jonghe, vicaris bisdom Gent – mail dd 12.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

© PéDéWé 08.2012 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera S